ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА

за бързо и лесно попълване на Дневник за Проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене. Е предназначена за стопанства с много на брой полета. Като позволява експресно попълване без грешки! Процеса по попълване е максимално автоматизиран. Попълването става посредством няколко клика за секунди! Благодарение на фукцията КЛОНИРАНЕ процеса е още по-бърз! Генерираните дневници са по образец от БАБХ на 100%

Стъпка 1

Стъпка 1

Лесна и бърза регистрация. Достъп посредством интернет чрез телефон, таблет или компютър. За максимално удобство препоръчваме ползването на компютър.

Read More

Стъпка 2

Стъпка 2

Попълни данни за стопанството. Нужна е информация за полетата: номера им по ИСАК, коя е културата, предшественика и кой е сорта или хибрида.

Read More

Стъпка 3

Стъпка 3

Попълни употробените продукти за растителна защита и торове (гранулирани и листни) в модул СКЛАД. Нужно е да се отбележи само името на продукта и обема.

Read More

Стъпка 4

Стъпка 4

Попълването на дневника след изпълнението на стъпки от 1 до 3 става за секунди! Като възможноста за допускане на грешки е сведена до минимум.

Read More

Административен дневник за проведените растителнизащитни мероприятия и торене

АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК

АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК за проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене се води за всяко поле и култура която се отглежда.

Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА Попълване на Дневник За Растителна Защита

Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА

За всички които биха предпочели друг да попълни Дневниците За Растителна Защита предлагаме и тази услуга. За целта е необходимо да предоставите информация за вашите полета: Срока на изпълнение зависи от броя на полетата и културите, но е максимално кратък от 1-3 дни за обем до 100 полета. Ако вашето стопанство има повече от 100

ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Съгласно Закона За Защита на Растенията всеки земеделски стопанин задължително трябва да води ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

Дневник за Проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене

Дневник за Проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене

Дневник за Проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене (Дневник за Растителна Защита) представлява важен документ за земеделските стопани и е задължителен за всички, които се занимават с растениевъдство. Този документ се изисква от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) както и от други Органи като Държавен Фонд Земеделие. Този документ има ключова роля при следенето

Дневник за Растителна Защита

Електронна платформа единствена по рода си!

Представяме Ви иновативния „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ (Дневник за Растителна Защита) – електронен уникален инструмент. Той ще трансформира начина, по който попълвате растителнозащитниуте мероприятия и торенето на вашите култури. Със своите бързи, лесни и надеждни функционалности, този дневник представлява незаменим партньор за всеки агроном и земеделски производител. Основните характеристики „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“