Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА Попълване на Дневник За Растителна Защита

Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА

За всички които биха предпочели друг да попълни Дневниците За Растителна Защита предлагаме и тази услуга. За целта е необходимо да предоставите информация за вашите полета: Срока на изпълнение зависи от броя на полетата и културите, но е максимално кратък от 1-3 дни за обем до 100 полета. Ако вашето стопанство има повече от 100