Административен дневник за проведените растителнизащитни мероприятия и торене

АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК

АДМИНИСТРАТИВЕН ДНЕВНИК за проведените Растителнозащитни Мероприятия и Торене се води за всяко поле и култура която се отглежда.

Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА Попълване на Дневник За Растителна Защита

Попълване на Дневник За Растителна Защита- УСЛУГА

За всички които биха предпочели друг да попълни Дневниците За Растителна Защита предлагаме и тази услуга. За целта е необходимо да предоставите информация за вашите полета: Срока на изпълнение зависи от броя на полетата и културите, но е максимално кратък от 1-3 дни за обем до 100 полета. Ако вашето стопанство има повече от 100

ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Съгласно Закона За Защита на Растенията всеки земеделски стопанин задължително трябва да води ДНЕВНИК ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.