За всички които биха предпочели друг да попълни Дневниците За Растителна Защита предлагаме и тази услуга.

За целта е необходимо да предоставите информация за вашите полета:

 1. Номер на полето на БЗС и площ;
 2. Култура и прешественик за всяко поле;
 3. Списък и количества на употребените ПРЗ, Семена и Торове;
 4. Уведомителни писма за изведените третирания;
 5. Имена на отговорното лице и номер на сертификата;

Срока на изпълнение зависи от броя на полетата и културите, но е максимално кратък от 1-3 дни за обем до 100 полета.

Ако вашето стопанство има повече от 100 полета срока за изготвяне се уточнява допълнително!

Цената на Услугата Попълване на Дневник За Растителна Защита включва:

Такса обработване на данни 75 лв/без ддс която е еднократна и 3 лв/без ддс на всяко поле.

МИНИМАЛНА ТАКСА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДНЕВНИК е 150 лв без ДДС т.е за стопанства с до 25 полета дали ще са 5 или 20 цената е 150 лв без ддс.

ПРИМЕР:

за 50 полета- попълването на дневника ще стурва:

такса обработка на данни 75лв, плюс 50 полета по 3лв са 150 лв. общо ще заплатите 225 лв/без ддс.

*Услугата Попълване на Дневник За Растителна Защита включва единствено попълването на информацията. Разписването на дневниците е задължение и отговорност на лицето което контролира третиранията. Дневниците в завършен вид ще бъдат предоставени в електронен вариант (.pdf документи) по образец на БАБХ.

ВАЖНО!!!

За да заверят вашият ДНЕВНИК ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ТОРЕНЕ

ще имате нужда и от:

 • дневник на стопанството;
 • уведомления за пръскане;
 • диплома на агроном;
 • договор с агроном ( ако не е назначен на трудов договор) за двете години
 • фактури за препаратите;
 • разрешение за въздушно третиране, ако има такова;
 • договор с фирма извозваща отпадъци от ПР;
 • договор с фирма за водене на отчетност НИСО;

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас: КОНТАКТИ

АГРИНЕД ЕООД е фирма която предлага професионални агрономически консултации от 2017г. Повече информация за фирмата може да намерите ТУК

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *