Здравейте,

платформата е във своята втора версия. Три месеца след стартирането (21.09.2023) успяхме да подобрим съществено платформата. Отстранихме много бъгове, подобрихме работата със самата платформа така, че да е още по-лесна и бърза работата с нея.

Платформата е подходяща за стопанства които имат десетки дори стотици полета за които трябва да попълнят Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

  1. Платформата има система която позволява бързото въвеждане на информация с алгоритъм който предотвратява допускането на грешки
  2. Уникалната функция за КЛОНИРАНЕ дава възможност след като сте попълнили информацията за едно поле да я клонирате за останалите полета със същата култура! Това позвлява да попълните стотици дневници за кратко време без грешка и по образец
  3. Платформата има и модул СКЛАД чрез който лесно се проследяват наличните количества.
  4. Изчислява автоматично употребеното количество азот като активно вещество на декар. По този начин се улеснява кандидатстването по Еко схемите ЗВПП
  5. Максимално автоматизиран процес на попълване. Дори автоматично попълва страницата с обследване на полетата!
  6. Вече е възможно да се генерират множество дневници с няколко клика. Готовите дневници се изпращат на e-mail. (Важно: Линка е валиден 7 дни!)
  7. Платформата отговаря на 100% на образеца на БАБХ.

Ще се постараем да осигурим и администратор който да Ви помага при необходимост. Постарали сме се използването да е интуативно и лесно!

Плтформата е достъпна за всички които искат да тестват 100% от нейните функции. Единственото ограничение ако не сте заплатили, е че дневниците се генерират с воден знак и се визуализират до три мероприятия.

актуализирано на 20.12.2023