На първо място платформата е УЕВ базирана, т.е. достъпът до нея е през интернет браузър.

ВХОД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Потребителски профил

За да използвате платформата трябва да се регистрирате.

Регистрация

Регистрацията в платформата изисква основна информация. Попълването на регистрационната форма (Фигура 1.) изисква имейл за връзка, вашите имена и парола. Данните за вашето стопанство се попълват след, като вече активирате профила си. Попълването на данни за вашето стопанство е задължително, за да може дневника да е попълнен по образец и да няма причина да не бъде заверен от БАБХ.

Избраната от вас парола трябва да е с дължина поне 8 символа и да съдържа поне една буква и цифра. Разбира се използването на по-сложна парола е препоръчително.

Преди регистрация е удачно да се запознаете с Общите условия за ползване на платформата.

След като попълните регистрационната форма, ще получите имейл за активация на вашия профил.

Активация на профил

Активирането на вашия профил се прави чрез имейл, който получавате след регистрацията. Ако не сте получили имейл за активация, проверете папката за спам.

Към имейла се прикачва линк, който ви пренасочва към платформата и активира профила ви.

В случай, че линкът не може да бъде кликнат, можете да го копирате и поставите в адресната лента на браузъра.

Всеки един линк изтича след определено време, посочено в имейла. Ако линкът е изтекъл, можете да поискате нов линк за активация на вашия профил от тук.

Ако се опитате да се впишете в системата, с имейл изчакващ активация, ще се озовете на същата страница

След успешното активиране на профила ви, ще бъдете пренасочени към страницата за вход в системата.

Вход в системата

Към момента вписването в системата изисква само потвърден имейл адрес и парола.

Избирайки опцията “Запомни ме”, вие се съгласявате да бъдете запомнени от платформата и да не се налага да въвеждате имейл и парола при всяко вписване.

Забравена парола

Възстановяването на забравена парола е достъпно само от страницата за вписване в системата.

Само потребители с активни имейл адреси могат да възстановят паролата си.

Лични данни

Всеки потребител може да редактира личните си данни от страницата за редактиране на профила.

Навигирането до страницата става чрез избор на бутона за настройки от горната лента на платформата, последвано от клик върху раздел “Профил” – Фигура 2.

Данните за профил са разположени в края на страницата.

Редактирането на вашето Име, Презиме, Фамилия и Телефонен номер са свободни, което означава, че няма да повлиаят на работата на платформата.

Редактирането на вашия Имейл адрес ще изисква от вас повторното му потвърждаване.

Редактирането на вашата парола не изисква повторно въвеждане на старата парола и не се нуждае от потвърждение по имейл.

След като направите промени в профила си, не забравяйте да натиснете бутона “Запази Промените”. Този бутон запазва, както промените по личните ви данни, така и промените по данните за вашето стопанство.

Информация за стопанството

Информацията за стопанството се попълва от страницата за редактиране на профила.

Навигирането до страницата става чрез избор на бутона за настройки от горната лента на платформата, последвано от клик върху раздел “Профил” – Фигура 2.

Данните за вашето стопанство са от изключителна важност за правилната работа на платформата и заверката на дневника в БАБХ – Фигура 3. Уверете се, че сте попълнили всички полета коректно.

Ако сте собственик на фирма или друго юридическо лице, моля попълнете вашето ЕИК и оставете ЕГН празно.

Системата няма да ви позволи да запазите промените си, ако едно от нужните полета липсва, но валидирането на коректността на данните е възложено на вас.

След попълването на вашите данни, не забравяйте да натиснете бутона “Запази Промените”. Този бутон запазва, както промените по личните ви данни, така и промените по данните за вашето стопанство.

При успешно запазване на вашите данни, съобщението за липсващо стопанство ще изчезне и името на вашата собственост ще се появи в горната лента на платформата – Фигура 4.

Навигация в системата

Основният начин за навигация в системата е страничното меню, което се намира в лявата част на екрана. То съдържа всички раздели на системата и ви позволява да преминете към тях с един клик.

Горната лента на системата съдържа бутон за настройки, който ви дава достъп до вашите профил, настройки, кредити и изход от системата.

Системни съобщения

Системата използва два основни типа съобщения, за да ви помогне да я използвате правилно.

Съобщения от тип Банер

Тези съобщения се появяват в горната част на екрана и са от изключителна важност. Те показват действия, над които трябва да обърнете внимание.

Съобщения от тип тостер

Тези съобщения се появяват в в долния ляв ъгъл на екрана и са от второстепенно значение. Те показват действия, които са извършени успешно или неуспешно.

Системата разполага с четири типа тостер съобщения, които се различават по цвят и съдържание.

Съобщения за информация – Отбелязват се в син цвят и съдържат само информативни данни, които могат да бъдат пропуснати.

Съобщения за успех – Отбелязват се в зелен цвят и съдържат само информация за успешно извършено действие. Те също могат да бъдат пропуснати.

Съобщения за предупреждение – Отбелязват се в оранжев цвят и съдържат информация за действие, което може да доведе до нежелани последици. Ако забележите това съобщение, трябва да обърнете внимание на действието, което сте извършили.

Съобщения за грешка – Отбелязват се в червен цвят и съдържат информация за действие, което не е извършено успешно. В много случаи е нормално системада да ви покаже съобщение за грешка, но ако смятате, че нещо не е наред, моля свържете се с нас.

Главно табло

Главното табло е първата страница, която виждате след вписване в системата. Тя ви предоставя обобщена информация за вашите полета, склад, агрономи, кредити, данните на вашето стопанство и няколко полезни връзки – Фигура 5.

От главното табло имате пряк достъп до последните 5 стопански години, спрямо текущата дата. Ако искате да достъпите стопански години, които не присъства в този списък трябва да се насочите към вашето поле.

Вашите полета

Системата ви предоставя два начина да достъпите вашите полета. Първият е през главното табло, което ви дава достъп до последните 5 стопански години, спрямо текущата дата. Ако искате да достъпите стопански години, които не присъства в този списък трябва да се насочите към “Списък полета” от лявата навигация на системата.

При първоначално отваряне на този раздел, ще видите съобщение:Моля изберете стопанска година! За да видите списък с полета първо е необходимо да изберете стопанска година!

Първата стъпка, която трябва да предприемете е избирането на стопанска година от падащото меню – Фигура 6.

След като изберете стопанска година, ще забележите появата на нов филтър за култура и бутон за добавяне на поле. Всяко едно добавено от вас поле се записва само за избраната от вас година. Ако искате да работите с едно и също поле в продължение на няколко години имате възможност да използвате функционалността за клониране на полета.

Филтриране

Имате възможност да филтрирате вашите полета по два критерия – стопанска година и култура.

Избраните от вас филтри се запазват и се използват при всяко отваряне на страницата. При добавяне на ново поле, филтърът за култура се нулира.

Стопанска година

Извежда всички полета за избраната стопанска година. По подразбиране не се задава стопанска година, за да може вие да определите коя да използвате.

Култура

Извежда всички полета, които са със зададената култура. Този филтър е видим, само ако сте избрали стопанска година.

Добавяне на поле

Добавянето на поле е възможно само ако сте избрали стопанска година.

При добавне на поле имате следните възможности:

Създаване на поле

Създавайки ново поле – Фигура 8, вие имате възможност да зададете следните данни:

 • Име на полето – тук задавате името на вашето поле, по което ще го разпознавате в системата.
 • Номер по БЗС – това е номерът, който полето има в БЗС.
 • Населено място – населеното място, в което се намира полето.
 • Землище – землището, в което се намира полето.
 • Местност – местността, в която се намира полето. Не е задължителна
 • Площ – площта на полето в декари.

След правилното попълване на данните и клик върху бутона “Добави”, новото поле ще се появи в списъка на избраната от вас стопанска година.

Новосъздаденото поле, може да се клонира за друга стопанска година, но е важно да се има предвид, че то все още няма зададена култура.

Клониране на полета

Клонирането на полета е възможно само ако сте избрали стопанска година.

Клонирането на полето ви дава възможност да използвате едно и също поле в продължение на няколко стопански години. Това ви позволява да избегнете дублирането на данни и да запазите историята на вашите полета.

За да клонирате поле/та, трябва да изберете стопанска година, в която полето не съществува, от падащото меню за филтриране на вашите вече съществуващи полета. След това трябва кликнете върху бутона “Добави поле” – Фигура 7 и да изберете опция “Копирай”.

При отварянето на формата за копиране на полета, първата ви задача е да изберете стопанска година, от която да копирате данните.

Ако стопанската година не разполага с данни за копиране, формата за клониране на полета ще изглежда като на Фигура 9.

Ако стопанската година разполага с данни за копиране, формата за клониране на полета ще изглежда като на Фигура 10.

Работа с поле

За всяко поле за избраната от вас стопанска година има бутон “Преглед”. При клик върху този бутон, вие ще бъдете пренасочени към страницата за работа с полето – Фигура 11.

На фигурата е показано поле, без зададена култура, тъй като при създаване на ново поле, то няма зададена култура по подразбиране. Първата стъпка при работа с поле е да добавите култура.

Добавяне на култура

Едно поле не може да функционира без да има зададена култура. За задаване на култура се използва бутона “Добави култура”. При натискането се отваря форма за добавяне на култура.

Нужно е въвеждането на следните данни:

Култура

Задължително е да изберете една от културите от падащото меню. Тези култури са налични благодарение на ПРЗ от Агринед.

Сорт

Сортът не е задължителен, но ако го изберете, ще ви помогне да идентифицирате вашата култура по-лесно.

Хибрид

Хибридът също не е задължителен.

Предходна култура

Предходната култура е задължителна и важна, тъй като влиза в генерирания от вас дневник за полето. Тук ви се дава възможност да въведете културата със свободен текст. Това е направено с цел вие да можете да въведете различни сортове, хибриди и други вариации на една и съща култура.

Засята площ

Засятата площ е задължителна. Използва се не само за генериране на дневника, но и за ограничаване на възможностите за добавяне на мероприятия.

Системата няма да ви позволи да добавите мероприятие, надвишаващо засятата площ.

Дата на засяване

По подразбиране се задава текущата дата, но може да се редактира променяйки стойноста на календара. Датата не може да бъде от бъдеща стопанска година. Стопанската година започчва от 01 Октомври и завършва на 30 Септември на следващата година.

Пример: За стопанска година 2023/2024, не може да се зададе дата на засяване 01.01.2025 г.

Име на склад

Тук се задава името на вашия склад. Неговото име е важно, тъй като се вписва в дневника на полето.

Редактиране на култура

Ако вашето поле вече има зададена култура, нейната редакция е възможна от бутона за редакция на култура – Фигура 12.

Редактирането на култура е аналогично на добавянето на култура, като има една съществена разлика.

Смяната на култура, ще изтрие всички мероприятия, които сте добавили за полето. Това е направено с цел да ви предпази от грешки, които могат да възникнат при смяна на култура, тъй като всяка култура има се обработва с различни препарати и торове.

Редактиране на поле

Редактирането на поле е достъпно от бутона за редакция (молив) – Фигура 13.

То на поле е аналогично на създаването на поле, но вместо създаване на ново поле се редактира вече съществуващо.

При редакция на поле имате възможност да промените всички данни, които сте въвели при създаването му, но вие носите отговорност за тяхната коректност.

Ако редактирате площта на полето и тя стане по-малка от засятата площ на културата, то тогава системата автоматично ще зададе засятата площ на културата, да бъде равна на нововъдената от вас площ на полето.

Изтриване на поле

Изтриването на поле е достъпно от бутона за изтриване (кошче) – Фигура 13, както и от списъка с полета.

Внимание! Изтриването на поле е необратимо.

Проведени химични обработки

Работата с химични обработки е важна за генерирания дневник. Тук системата се стреми максимално да улесни вашата работа, като ви предоставя възможност да добавяте химични обработки, както и да ги редактирате и изтривате.

В процеса на работа системата автоматично ще попълва част от данните, като вие само трябва да валидирате тяхната коректност – Фигура 14.

След попълване на всички нужни данни, трябва да натиснете бутона “Продължи”. При това действие системата ще ви предоставя финална информация за мероприятието, като вие трябва да потвърдите, че всичко е вярно. Ако забележите грешка, имате възможност да се върнете и да я коригирате, чрез бутона “Редактирай данните”, в противен случай натискате бутона “Добави” – Фигура 15.

За да откажете добавянето на мероприятие, трябва да натиснете бутона “Отказ”.

Добавените от вас химични обработки, могат да се разгледате, редактират и изтрият от списъка с химични обработки на полето – Фигура 16.

Добавяне на химична обработка

При добавяне на нова химична обработка, трябва да попълните всички задължително полета. При натискане на бутона “Продължи” системата автоматично пресмята нужно количесто препарат, оставащо количество препарат и край на карантинния срок.

Избраният от вас препарат трябва да бъде от списъка предоставен от системата.

Ако не забелязвате желания от вас препарат може да се свържете с нас , за да го добавим.

Дата

Задължително поле. Трябва да отговаря на стопанската година.

Трябва да се има предвид, че мероприятието може да бъде извършено преди датата на засяване на културата.

Препарат

Задължително поле. Препаратът трябва да бъде наличен във вашия склад. Ако не разполагата с нито един подходящ препарат за зададената култура, системата няма да ви позволи да продължите и ще ви насочи към страницата за добавяне на препарат.

Вредител

Задължително поле. В повечето случаи, системата ще ви предоставя вредители обвързани с комбинацията култура-препарат, която сте избрали.

Ако системата не ви предостави вредителя, който искате да попълните за мероприятието, имате възможност да го въведете със свободен текст.

Доза

Задължително поле. След като изберете комбинация култура-препарат-вредител, системата ще ви предостави дозата, която трябва да се приложи.

Имате възможност да редактирате изведената от системата доза, но в общия случай това не е препоръчително.

Сеитбена норма (кг/дка)

Задължително поле, но само за препарати, които се прилагат за обеззаразяване на семена.

Фенофаза/BBCH

Задължително поле, но само за препарати, които са от тип фунгицид или инсектицид и не са за обеззаразяване на семена.

Карантинен срок

Задължително поле. След като изберете комбинация култура-препарат-вредител, системата ще ви предостави карантинния срок.

Имате възможност да редактирате изведената от системата стойност, но в общия случай това не е препоръчително.

Третирана площ

Задължително поле. Третираната площ трябва да бъде число между 0 и максималната площ на полето.

По подразбиране системата въвежда максималната площ на полето, но тази стойност може да бъде променена.

Техника

Задължително поле. За повечето препарати “Наземна” техника се задава по подразбиране, а за препарати приложими за обеззаразяване на семена се задава “Машина за обеззаразяване”.

Освен наземна и машина за обеззаразяване, имате възможност да изберете и въздушна техника.

Редактиране на химична обработка

Редакцията на химична обработка се извършва от бутона “Преглед” за дадена химична обработка от списъка – Фигура 16. То е аналогична на добавянето на химична обработка, но при редакция, системата не ви позволява да промените използвания препарат.

Ако желаете да редактирате използвания препарат, трябва да изтриете химичната обработка и да я добавите отново.

Изтриване на химична обработка

Изтриването на химична обработка се извършва от бутона “Кошче” за дадена химична обработка от списъка – Фигура 16.

Внимание! Изтриването на химична обработка е необратимо.

Обследване на полето за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители

Обследването на полето става изцяло автоматично и зависи пряко от проведените химични обработки – Фигура 17.

Системата автоматично пресмята появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители за всяка химична обработка, която сте добавили.В този раздел не се пресмятат химични обработки използващи препарати от тип хербицид, както и препарати за обеззаразяване на семена.

Употребени минерални и органични торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества

При добавяне на нова обработка от този тип, трябва да попълните всички задължително полета. По аналогия на химичните обработки, при натискане на бутона “Продължи” системата автоматично пресмята нужно количесто тор и оставащо количество тор.

Към момента системата не предоставя списък от торове.

Добавяне на наторяване

Преди да добавите мероприятие от този тип, трябва да разполагате с нужния тор в своя склад.

Дата

Задължително поле. Трябва да отговаря на стопанската година.

Трябва да се има предвид, че мероприятието може да бъде извършено преди датата на засяване на културата.

Търговско наименование

Задължително поле. Тора трябва да бъде наличен във вашия склад.

Доза

Задължително поле. Вие определяте дозата.

Наторена площ

Задължително поле. Третираната площ трябва да бъде число между 0 и третирана площ на полето.

По подразбиране системата въвежда третирана площ, но тази стойност може да бъде променена.

Редактиране на наторяване

Редакцията на наторяване се извършва от бутона “Преглед” за дадено мероприятие от списъка – Фигура 17. То е аналогична на добавянето на химична обработка, но при редакция, системата не ви позволява да промените използвания препарат.

Ако желаете да редактирате използвания препарат, трябва да изтриете химичната обработка и да я добавите отново.

Изтриване на тор

Изтриването на наторяване се извършва от бутона “Кошче” за даденао наторяване от списъка – Фигура 18.

Внимание! Изтриването на наторяване е необратимо.

Клониране на мероприятия

Клонирането на мероприятия е полезно, когато имате много полета с еднакви култури.

Това спестява време, като вие само трябва да редактирате датите на провеждане на мероприятията, ако е необходимо.

Системята позволява клонирането на мероприятия, само и единствено за полета в една и съща стопанска година и еднаква култура.

При натискане на бутона “Клонирай мероприятия” системата отваря форма за клониране на мероприятия – Фигура 19.

В нея вие трябва да изберете всички полета, към които искате да клонирате мероприятията на текущото поле (това което ‘редактирате’ в момента).

Внимание! Клонирането е финално и не може да бъде отменено, то изтрива предходните мероприятия на полетата, към които клонирате.

Генериране на дневник за заверка в БАБХ

За да генерирате дневник за БАБХ, трябва да натиснете бутона “Генерирай дневник за заверка в БАБХ” – Фигура 20.

Преди да генерирате дневник, трябва да сте:

 • – Попълнили данни за стопанството си;
 • – Добавили поне една обработка за полето, в противен случай генерираният дневник ще бъде празен;
 • – Да имате поне един въведен агроном;

Демо версия

Тази версия на дневника е демонстрационна и не е валидна за БАБХ. Тя съдържа воден знак и не е в пълния си вид.

Пълна версия

Тази версия на дневника е реална и валидна за БАБХ. Тя не съдържа воден знак и е в пълния си вид.

Имате възможност да генерирате множество от дневници за избрани от вас полета.

Имайте предвид, че това е платен ресурс и се заплаща с един кредит на генериран дневник.

Склад

Вашият склад представлява списък с всички препарати и торове, въведени от вас в системата.

Вие отговаряте за актуалността на склада си, като системата ви предоставя системни съобщения при ниско количество на препарати или торове.

Добавяне на продукт

За добавянето на продукт в склада ви, трябва да натиснете бутона “Добави продукт” и да се попълни формата – Фигура 21.

Препарати

Добавянето на препарат се извършва от бутона “Препарат” и попълването на формата – Фигура 22.

Нужно е да изберете само името на препарата и количеството, което имате в склада.

Торове

Добавянето на тор се извършва на две стъпки. Първо избирате “Тор” от Фигура 21, след което избирате дали желаете да добавите гранулиран или листен тор.

Листен

Листните торове, са такива, които не съдържат азот. При добавянето на листен тор трябва да попълните следните полета:

 • – Търговско наименование
 • – Съдържание на торта (в свободен текст)
 • – Количество
 • – Мерна единица

Гранулиран

Аналогично на добавянето на листен тор, се попълват всички полета, но за гранулиран тор е нужно посочването на съдържание на азот:

 • – Търговско наименование
 • – Съдържание на торта (в свободен текст)
 • – Количество
 • – Мерна единица
 • – Съдържание на азот (N) в (%)

Редактиране на продукт

Редактирането на един продукт е аналогично на добавянето му, като системата не ви позволява да смените неговото име.

Имайте предвид, че добавянето на вече съществуващ продукт, променя обновява количеството му в склада, като прибавя новото количество към вече съществуващото.

Изтриване на продукт

Изтриването на продукт е еквивалентно на задаването на нулево количество.

Проведените от вас обработки с този продукт няма да бъдат засегнати, но трябва да внимавате как управлявате склада си.

Агрономи

Попълването на агрономи в системата е нужно, за да можете да генерирате вашия дневник за заверка в БАБХ.

Добавяне на агроном

За да добавите агроном в системата, трябва да натиснете бутона “Добави агроном” и да попълните формата – Фигура 25.

Редактиране на агроном

Редактирането на агроном ви дава пълен контрол над неговите данни. Имате право дори да смените неговото име.

Изтриване на агроном

Изтриването на агроном е финално и не може да бъде отменено.

Имайте предвид, че трябва да имате поне един агроном в системата, за да генерирате дневник.

Кредити

Системата използва виртуална валута, кредити, за да предостави платени функционалности.

Закупуването на кредити е възможно от бутона “Кредити” разположен под “Профил” в горния десен ъгъл на екрана.

Към момента системата използва само плащания по банков път, но в бъдеще ще бъде възможно и плащане с карта (онлайн).

Закупуването на кредити изисква вашите данни за фактуриране, имейл и телефонен номер. Всяко закупуване на кредити се генерира номер на заявката, който ще получите на посочения имейл. При плащане по банков път, номерът на заявката е задължителен и се поставя като основание за плащането.

БАНКА: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG30CECB979010H0369600

Получател: АГРИНЕД ЕООД

Контакти

За всякакви въпроси, препоръки и забележки, можете да се свържете с нас на посочените контакти.

Препоръчваме използването на нашата контактна форма.

Имейл: info@prz.bg

Телефон: +359 88 978 52 56